Wax & Tweezing Services

Brow Wax $12
Upper Lip Wax $10
Chin Wax $10
Jaw Wax $15
Cheek Wax $10
Sideburns Wax $10
Full Face Wax $60
Brazilian Wax (Female) $60
Brazilian Wax (Male) $80
Bikini Wax (Full) $30
Bikini Wax (Half) $25
Leg Wax (Full) $45
Leg Wax (Half) $25
Back Wax (Full) $50
Back Wax (Half) $28
Chest Wax $50
Stomach Wax $15
Arm Wax (Full) $30
Arm Wax (Half) $25
Finger Wax $10
Toe Wax $10
Under Arm Wax $15
Buttocks $90
Brow Tweeze $12
Please call for any other pricing